Yardım

GTM ile ilgili yaşadığınız her problemde GTM YARDIM MASASI nı arayabilir, iletişim adresine mail göndererek çağrı açabilirsiniz.
0850 211 1900

iletişim adresi: https://osiris.mypepsico.com/itsm/turkey
Çalışma Saatleri;
Pazartesi - Cumartesi : 08:00-22:00

Kullanıcı ve Yetki Talebi süreçleri Workflow uygulamasından yapılmaktadır. Aşağıdaki
adresten Workflow uygulamasına ulaşılabilir. (Bayi çalışanları adına yetki talepleri,
bağlı bulundukları Şef tarafından yapılmalıdır.)

http://pepsicoturkiye/workflow

Kullanıcı adı ve parola giriş ekranında Şifremi Unuttum’a tıklanılır ve gelen ekranda Kullanıcı Adı, E-mail ve Doğum tarihi bilgileri girilerek Gönder butonuna basıldıktan sonra
Şifre değiştirme linki e-posta adresinize gönderilecektir.

Müşteri sorunları ve müşteri onaylarıyla ilgili Aysegul.Aydin1@pepsico.com adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verilerinizi; veri sorumlusu sıfatıyla PepsiCo olarak bu
bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işleyeceğimizi belirtmek isteriz. Öncelikle kişisel verilerinizin işlenme amacını bildirmek isteriz. PepsiCo tarafından toplanan kişisel
verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;
Şirketimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz
tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için
gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ve
Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
amaçlarıyla işlenecektir.

Size ayrıca kişisel verilerinizin hangi amaçla kimlerle paylaşıldığına ilişkin de bilgi vermek isteriz.
Toplanan kişisel verilerinizin; az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçi veya
yurtdışında bulunan 3. kişilere aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel
verileriniz PepsiCo tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün
ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Son olarak kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi vermek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
  yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi PepsiCo Tüketici ve Müşteri Destek Hattımıza ulaşarak iletmeniz
durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PepsiCo tarafından Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.